Zarząd

Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla. Do jego kluczowych zadań należy: przygotowanie projektów planu finansowego, wykonywanie zwykłego zarządu mieniem, reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta, wykonywanie zleconych na podstawie uchwał Rady Osiedla.

Aktualny skład Zarządu VII kadencji:

Przewodniczący Zarządu - Miłosław Czekaj

Wiceprzewodniczący zarządu - Jacek Hamkało

Sekretarz - Agnieszka Mikulska

Skarbnik - Marek Matkowski

Członek Zarządu - Filip Matusiak

 

Skład Zarządu VI kadencji

Przewodniczący Zarządu – Stanisław Rogala
Wiceprzewodniczący Zarządu – Michał Mularczyk/ zmiana Jadwiga Szpala
Skarbnik Osiedla – Zofia Zielińska / upoważnienie Jadwiga Szpala
Sekretarz Osiedla – Mirosława Grajewska
Członek Zarządu – Jadwiga Szpala/ zmiana Michał Mularczyk