Radni

RADNI VII KADENCJI

Marek Leśniak - przewodniczący Rady Osiedla

                       przewodniczący Komisji bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

Ewa Barska    - wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

                       przew. Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Spraw Socj.

                   

Miłosław Czekaj - przewodniczący Zarządu

Jacek Hamkało - wiceprzewodniczący Zarządu

Agnieszka Mikulska - sekretarz Zarządu

Marek Matkowski - skarbnik

Filip Matusiak członek Zarządu

radni

Adam Furtak

Anita Holak

Łukasz Malitowski

Maria Nowak

Stanisław Rogala

Szymon Siwek

Marcin Wolny - przew. Komisji Infrastruktury, Zieleni i Gosp. Przestrzennej

 

 

Aleksander Garczarek    –    Przewodniczący Rady Osiedla

Marek Leśniak              –    Wiceprzewodniczący Rady Osiedla i przewodniczacy komisji Bezp.i Praw.
Stanisław Rogala          –    Przewodniczący Zarządu 
Jadwiga Szpala            –    Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Zofia Zielińska             –    Skarbnik Osiedla
Mirosława Grajewska     –    Sekretarz Osiedla
Michał Mularczyk          –    Członek Zarządu 

radni

Ewa Barska               

Miłosz Czekaj            

Anita Holak

Krzysztof Kamiński

Paula Koleśnik

Joanna Lebiedzińska    -    przewodniczaca komisji K.E.i S.S.

Maria Nowak

Marcin  Wolny            -    przewodniczacy komisji infrastr.Zieleni i Gosp. Przestrz.