Komisja Infrastruktury, Zieleni i Gospodarki Przestrzennej

KOMISJA INFRASTRUKTURY, ZIELENI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Rady osiedla Borek

 


I. Komisja składa się z 5 członków:


1. Przewodniczący - Wolny Marcin
2. Członek - Czekaj Miłosław
3. Członek - Matkowski Marek
4. Członek - Matusiak Filip
5. Członek - Nowak Maria

Komisja opiniuje przedłożone jej projekty uchwał  oraz przedstawia własne inicjatywy uchwałodawcze, a także dokonuje ocen stanu infrastruktury na terenie osiedla i przedstawia niezbędne wnioski na sesje RO lub posiedzenia Zarządu osiedla.

Do szczegółowych zadań Komisji Infrastruktury należy:
1. Współdziałanie z organami miasta w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym infrastruktury osiedla.
2. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla.
3. Opiniowanie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie osiedla i zmian związanych z jej usprawnieniem i zapewnienia bezpieczeństwa pieszym,
4. Opiniowanie decyzji związanych z ochrona środowiska.
5. Opracowywanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych miasta wykonujących zadania na obszarze osiedla.
6. Opracowywanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego, a także wykonywanych prac remontowych na obszarze osiedla.
7. Zbieranie danych i transmisja sygnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu elementów infrastruktury do właściwych służb miejskich.