Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

 Przewodniczący Komisji : Marek Leśniak

Członkowie Komisji :  Furtak Adam, Malitowski Łukasz, Rogala Stanisław, Siwek Szymon

Zadania Komisji:

1- kontakt z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową

2 - przeglądy Osiedla pod kątem porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej

3 - opracowywanie i realizacja propozycji mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

4 - opiniowanie projektów przepisów porządkowych

5 - opiniowanie wniosków o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

6 - przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych

7 - przygotowanie materiałów z zakresu prac komisji dla Rady i na spotkania

z mieszkańcami osiedla

8 - ocena realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Osiedla