O nas


Rada Osiedla Borek jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta Wrocławia. Została powołana w 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej.
Obecnie, Rada Osiedla, działa w oparciu o Statut Osiedla Borek nadany uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 roku.
Zakres zadań Rady regulują artykuły 5 i 6 Statu Osiedla. Do głównych zadań Rady należy działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców oraz działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej. W tym celu Rada ma obowiązek współdziałać z organami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Wnioskować do organów Miasta w ważnych dla Osiedla sprawach, oraz opiniować niektóre projekty uchwał i zarządzeń organów Miasta. Rada Osiedla powinna także wykonywać zadania zlecone przekazane przez uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Prezydenta Wrocławia.


W skład Rady Osiedla Borek wchodzi 15 radnych, wybieranych w dwóch okręgach wyborczych.

 W wyniku wyborów w dniu 23 kwietnia 2017 roku mandat radnego na VII kadencję otrzymali:

1. Ewa Barska

2. Miłosław Czekaj

3. Adam Furtak

4. Jacek Hamkało

5. Anita Holak

6. Marek Lesniak

7. Łukasz Malitowski

8. Marek Matkowski

9. Filip Matusiak

10. Agnieszka Mikulska

11. Maria Nowak

12. Stanisław Rogala

13. Szymon Siwek

14. Tomasz Turalski

15. Marcin Wolny

 

 

W wyniku Wyborów w dniu 19 MAJA 2013 mandat radnego otrzymali:

 1. Barska Ewa

 2. Czekaj Miłosz

 3. Garczarek Aleksander

 4. Grajewska Mirosława

 5. Holak Anita

 6. Kamiński Krzysztof

 7. Koleśnik Paula

 8. Lebiedzińska Joanna

 9. Leśniak Marek

10. Mularczyk Michał

11. Nowak Maria

12. Rogala Stanisław

13. Szpala Jadwiga

14. Wolny Marcin

15. Zielińska Zofia

W środę 19 czerwca 2013 odbyła się II sesja Rady osiedla Borek

VI kadencji 2013-2017 - pierwsza sesja w siedzibie Rady,

na której w wyniku tajnego głosowania został wybrany

przewodniczący  zarządu       - STANISŁAW ROGALA

 Uchwała II/03/13 Rady Osiedla Borek z dnia 19 czerwca 2013,

oraz w jawnym głosowaniu członkowie zarządu

 wiceprzewodniczący  zarządu  - MICHAŁ MULARCZYK

sekretarz Osiedla                   - MIROSŁAWA GRAJEWSKA

skarbnik Osiedla                    - ZOFIA ZIELIŃSKA

członek zarządu                      - JADWIGA SZPALA

Uchwałą II/04/13 Rady Osiedla Borek z dnia 19 czerwca 2013

Powołano 3 komisje Przedmiotowe:

I.    INFRASTRUKTURY, ZIELENI, I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

II.   BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGANIA PRAWA

III. KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

 Na przewodniczących komisje wybrały ze swoich składów  radnych

I.    MIŁOSZ CZEKAJ / zmiana MARCIN WOLNY

II.  MAREK LEŚNIAK

III. EWA BARSKA

 Uchwała II/04/13 z 19 czerwca 2013 Rady Osiedla Borek z dnia

19 czerwca 2013

 Przypominamy, że podczas I sesji Rady Osiedla Borek w Sali Sesyjnej

 Rady Miejskiej Wrocławia w głosowaniu tajnym głosami radnych wybrany został

na przewodniczącego Rady Osiedla       - Aleksander  Garczarek

Uchwała I/01/13 Rady Osiedla Borek z dnia 05 czerwca 2013

wiceprzewodniczącego Rady Osiedla   - Marek Lesniak

Uchwała I/02/13 Rady Osiedla Borek z dnia 05 czerwca 2013

Ostatnie wrocławskie wybory do Rad Osiedli odbyły się 8 marca 2009 roku.
W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 9 mandatów - udział w głosowaniu wzięło 473 wyborców. Wybrani zostali następujący radni z ilością głosów:

1 Ewa Barska

DTC Ekol. Borek i Rowerowe Osiedle 205
2 Mieczysław Gołębiewski NASZE  OSIEDLE 168
3 Stanisław Kościelniak NASZE  OSIEDLE 147
4 Wojciech Kot Wrocławskie Forum Samorządowe

145
5 Miłosz Czekaj DTC Ekol. Borek i Rowerowe Osiedle 142
6 Stanisław Rogala   128
7 Aleksander Garczarek NASZE  OSIEDLE

116
8 Joanna Lebiedzińska

NASZE  OSIEDLE

110
9 Mariusz Hendler NASZE  OSIEDLE

104


W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 6 mandatów udział w głosowaniu wzięło 265 wyborców. Wybrani zostali następujący radni z ilością głosów:

1 Marek Leśniak NASZE  OSIEDLE 134
2 Zofia Zielińska NASZE  OSIEDLE 123
3 Krzysztof Kamiński NASZE  OSIEDLE 122
4 Michał Mularczyk NASZE  OSIEDLE 115
5 Lidia Pawlak  

100

6 Barbara Nowakowska

Wrocławskie Forum Samorządowe 92