PACZKA SENIORÓW

                                PACZKA SENIORÓW

Myślisz, że Twój podeszły wiek jest przeszkodą w czerpaniu radości życia?

W PACZCE Seniorów udowadniamy że starość to tak naprawdę druga młodość,

A bycie Seniorem to powód do dumy!

CZYM JEST PACZKA SENIORÓW?

PACZKA Seniorów to ogólnopolski projekt Stowarzyszenia WIOSNA, Jest odpowiedzią na potrzeby osób powyżej 60+ roku życia. Jest pomocą w przełamywaniu barier wykluczenia społecznego oraz ograniczeń podeszłego wieku.

KIM JEST SENIOR?

Oczekiwania względem życia – niewielkie. Osamotnienie, brak odwagi, by poznawać ludzi i podejmować nowe wyzwania. Schorowanie, ograniczona sprawność fizyczna, powodujące wycofanie z życia społecznego. Tak opisał siebie niejeden senior przed udziałem w projekcie.

Dołączenie do PACZKI Seniorów przyniosło radość i ciekawość świata! Teraz Senior uczy się nowych umiejętności i nawiązuje przyjaźnie z ludźmi w każdym wieku. Bariery? Traktuje je jako szanse i wyzwania! W końcu tyle jeszcze przed nim!

SENIORKO, SENIORZE - ZAPRASZAMY CIĘ DO PACZKI!

WEŹ UDZIAŁ W:

- spotkaniach indywidualnych z wolontariuszem – dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i pokonania barier.

- Spotkaniach grup sąsiedzkich – w czasie których seniorzy inspirują siebie wzajemnie

Zgłoszenia:

WOLONTARIUSZKA PACZKI SENIORÓW – BARBARA JOKŚ TEL.697514536