Kolejna edycja konkursu „Zielony i Kwitnący Borek” 2017

        Nasze osiedle, piękny Borek słynie w całym Wrocławiu z wspaniałej, zabytkowej zieleni. Decyduje ona o wyjątkowości naszego osiedla. Pragniemy wyróżnić osoby i instytucje dbające o piękno naszego zielonego Borka. Dlatego ogłaszamy kolejną edycję konkursu „Zielony i kwitnący Borek”. Zachęcamy drogich Czytelników do zgłaszania kandydatur pięknie zazielenionych balkonów, ukwieconych okien, zadbanych ogródków, atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Uhonorujmy osoby poświęcające swój czas, pieniądze, dzielące się pięknem z mieszkańcami i przybyszami spacerującymi po ulicach naszego osiedla. Kandydatury można zgłaszać w formie papierowej w siedzibie RO Borek przy ul. Lipowej 6 lub drogą elektroniczną  na adres: borek()osiedle.wroc.pl.

Kandydatury można zgłaszać w formie papierowej  do dnia 30 września 2017 w siedzibie RO Borek przy ul. Lipowej 6 lub drogą elektroniczną  na adres: borek()osiedle.wroc.pl.

Regulamin Konkursu jest dostępny poniżej.


 Przewodniczący Komisji Infrastruktury

 

 

 

 

Regulamin konkursu na najładniej urządzony balkon, ogródek, podwórko pod nazwą:

 

Zielony i Kwitnący Borek”

 

§ 1.Organizatorem konkursu jest Samorząd Osiedla Borek we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

§ 2.Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. na najładniej urządzony balkon,

  2. na najładniej urządzony ogródek,

  3. na najładniej urządzone podwórko.

§ 3. Organizator ustanowi Komisję Konkursową w formie stosownej uchwały.

§ 4. Celem konkursu jest:

Promowanie najładniej urządzonych balkonów, ogródków, podwórek, znajdujących się na terenie wrocławskiego osiedla Borek.

Zachęcanie mieszkańców Osiedla do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Wyróżnienie postaw mieszkańców, którzy odegrali największą rolę w upiększaniu przestrzeni Osiedla.

§ 5. Konkurs trwa do 30 września 2017 roku

§ 6. Konkursem objęte są balkony, ogródki, podwórka, znajdujące się w granicach administracyjnych wrocławskiego Osiedla Borek.

§ 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

§ 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 30 września 2017 roku.

§ 9. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym nr tel.), opisać miejsce zgłoszenia (balkon, ogródek, podwórko) i określić jego położenie na terenie Osiedla. Do zgłoszenia można dołączyć fotografię przedstawiającą Przedmiot konkursu.

§ 10. Zgłoszenia można dokonać w wersji papierowej składając dokumenty w siedzibie Samorządu Osiedla Borek lub przesyłając droga pocztową na adres siedziby Samorządu Osiedla Borek bądź w wersji elektronicznej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy Samorządu Osiedla Borek borek@osiedle.wroc.pl Zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej będzie wymagało pisemnego potwierdzenia przez uczestnika konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Komisję Konkursową do celów związanych z konkursem, również na na publikację fotografii przedstawiającej zgłoszone miejsce wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu, w sieci Internet oraz lokalnej prasie.

§ 12. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie oględzin zgłoszonego miejsca przez Komisję Konkursową oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

§ 13. Uczestnik konkursu może do czasu zakończenia konkursu odstąpić od udziału w konkursie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Komisji Konkursowej.

§ 14. Zgłoszenia można dokonać we wszystkich kategoriach na nieoznaczoną ilość miejsc.

§ 15. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu po dokonaniu oceny każdego ze zgłoszonych miejsc.

§ 16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w miesiącu pażdzierniku 2017 roku.

§ 17. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

Komisja Konkursowa może przyznać także nagrody wyróżnienia dla każdego z uczestników konkursu.

W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu niż miejsc w każdej z kategorii Komisja Konkursowa przyzna specjalne nagrody wyróżnienia uczestnikom konkursu.

§ 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminarzu konkursu w formie stosownej uchwały, zobowiązując się przy tym do ogłoszenia zmian w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu Borek i zawiadomienia każdego z uczestników.

§ 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w formie stosownej uchwały z wyraźnie określonego powodu, ogłaszając to w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla Borek i zawiadamiając każdego z uczestników.

Przewodnicząca Komisji radna Ewa Barska

kontakt: emailowy  borek()osiedle.wroc.pl

LISTA RADNYCH OSIEDLOWYCH WYBRANYCH W DNIU 23 KWIETNIA 2017

Borek Okręg wyborczy nr 1

Ewa Małgorzata Barska

Filip Matusiak Łukasz

Władysław Malitowski

Marek Daniel Matkowski

Stanisław Rogala

Miłosław Aleksander Czekaj

Adam Aleksander Furtak

Maria Holak Aniceta

Tomasz Krzysztof Turalski

 

Okręg wyborczy nr 2

Marcin Robert Wolny

Maria Ewa Nowak

Marek Leśniak

Szymon Siwek

Agnieszka Mikulska

Jacek Hamkało 

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wroclaw-wyniki-wyborow-do-rad-osiedli-zobacz-kto-zostal-radnym-nazwiska,12014436/

WALIGÓRIADA 2016

      Jak co roku powracają Panowie  Skoczylas i Niedzielski i twórczość Andrzeja Waligórskiego i Jana Kaczmarka.

      Przed zgromadzoną publicznością w Parku Południowym w dniu 26 czerwca 2016 obok Kabaretu „ELITA” wystąpiła młodzież z pobliskich gimnazjów, ( póki jeszcze są),  starała się bardzo ubarwić swoim występem Kabareton.

     Krzysztof Piasecki ongiś Wrocławianin, dziś mieszkający w Krakowie jak zwykle uroczy.

Zabrakło pana Szelca, który z powodu choroby nie mógł wystąpić.

Pogoda acz nie pewna nie odstraszyła publiczności.

Do przyszłego roku na WALIGÓRIADZIE!.

 

radna Anita Holak

Turniej sportowy na Borku

 

     Nie było to założeniem turnieju, ale tak się stało, iż przedsmakiem EURO 2016 stał się nasz osiedlowy turniej sportowy piłki nożnej dla grupy „SP+Gim”, zorganizowany prze Samorząd Osiedla w dniu 21 maja br. na boisku Szkolnym Gimnazjum nr 23 przy ulicy Jastrzębiej. Pieczę merytoryczną nad tymi rozgrywkami Komisja Kultury , Edukacji , i Sportu powierzyła Trenerce Osiedlowej dla Borka, pani Magdalenie Smółce, która zaprosiła swoich kolegów po fachu z całego miasta. Jak turniej to turniej! I tak to imprezie wzięło udział około 36 zawodników w 6 drużynach: „FC Motor Żuczki” trenerki Magdaleny Smółki, „Brochów” trenerki Kingi Guszczy, „Grunwald” trenera Adama Wenerskiego, „Plcż Piniki” trenerki Anety Gaweł, „ Niemcewicza” oraz „Junior” trenera Oktawiusza Raczkowskiego.

    Turniej przebiegał zgodnie z programem, od godziny 9 rano do godziny 12.30 , przy pięknej słonecznej pogodzie drużyny, w meczach trwających po 9 minut, grały „każdy z każdym” do czasu, aż zdobyte punkty wyznaczyły finalistów. W finale każda drużyna rozegrała po 3 mecze, walcząc do końca z całym zaangażowaniem tak, iż zmieniły się pozycje punktowe pierwszej fazy grupowej i ostatecznie zwycięzcami turnieju zostały w kolejności: I miejsce- „Niemcewicza” , II miejsce- „Plcż Piniki”, III miejsce- „Brochów”, IV miejsce- „Junior”. Pozostałe miejsca to - V miejsce -„FC Motor Żuczki” , VI miejsce - „Grunwald”. Cztery najlepsze zespoły dostały puchary, gabarytowo od największego do najmniejszego a wszystkim zespołom wręczono dyplomy. Nasz samorząd zapewnił dzieciom napoje chłodzące, soki, owoce oraz batony energetyczne i przygotował upominki rowerowe jak dzwonki, lampki, opaski odblaskowe.

Z rowerami bowiem wiązała się akcja znakowania rowerów, zorganizowana dzięki uprzejmości wrocławskiej Policji, równolegle do turnieju , w miejscu imprezy. Z sukcesem oznakowano około 10 rowerów, niestety również kilkoro dzieci , przybyłych na rowerach, musiało się pogodzić z faktem odmowy. I nie dlatego, że ich rowery były niekompletne, lecz dlatego, że nie było z nimi niezbędnych w tym przypadku rodziców lub opiekunów; dlatego przypominamy, by w przyszłych naszych akcjach znakowania rowerów przy rowerze dziecka oni byli również obecni .

Radni naszej Komisji widzą też potrzebę ciągłej edukacji młodego pokolenia w zakresie ekologii i ochrony środowiska, bo niechlubnym zwyczajem współczesnej cywilizacji stało się pozostawianie po sobie wszelkiego rodzaju śmieci, bez refleksji , do której nakłania nas troska o jutro. Dlatego ja osobiście dziękuję naszej przewodniczącej Komisji, radnej Joannie Lebiedzińskiej, która opakowania po sokach i wodzie mineralnej dla uczestników sama kompaktowała , zgodnie ze sztuką segregacji. Nie wystarczą medialne jednorazowe akcje typu „ Odśmiecanie Ziemi”, byśmy szanując siebie wzajemnie nie zniszczyli natury.

 

Radna Ewa Barska

 

fot.,kompozycja Ewa Barska