UWAGA JEMIOŁA

OGŁOSZENIE

PROSIMY O ZGŁASZANIE E-MAILOWE LUB TELEFONICZNE, FAKTÓW WYSTĘPOWANIA JEMIOŁY NA DRZEWACH NA TERENIE OSIEDLA BOREK PODAJĄC: ULICĘ/NR POSESJI/ Z KONIECZNYM ZAZNACZENIEM W PRZYPADKU DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENACH PRYWATNYCH DZIAŁEK.

POWYŻSZE DANE PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO KOŃCA N-CA LUTEGO br.

Stanisław Rogala

Przewodniczący Zarządu RO BOREK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2017

          HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  -

OSIEDLE BOREK 2017

 

al. Akacjowa/Lipowa          

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017,  14- 07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

  al. Lipowa/Wiązowa             

 24-02-2017,31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

ul. Brossa środek osiedla   

24-02-1017, 31-03-2017, 19-05-2017, 17-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Gajowicka192  (przy osłonie śmietnikowej)  

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Jastrzębia/Racławicka   

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Sokola 51(wnętrze osiedla)     

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017,17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Sokola/Żurawia         

24-02-2017, 31-03-2017, 19-5-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Ślężna 176/Weigla     

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Ślężna 193-223          

24-02-2017, 21-04-2017, 27-0602017, 25-08-  2017, 24-10-2017, 27-12-2014,

 

 ul. Sudecka/Pułtuska      

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017,14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Brossa 36-38              

24-2-2017, 25-04-2017, 27-06-2017, 25-08-2017, 27-10-2017, 25-12-2017

"ZIELONY I KWITNĄCY BOREK"

Regulamin konkursu na najładniej urządzony balkon, ogródek, podwórko pod nazwą:

Zielony i Kwitnący Borek”

§ 1.Organizatorem konkursu jest Samorząd Osiedla Borek we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

§ 2.Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. na najładniej urządzony balkon,

  2. na najładniej urządzony ogródek,

  3. na najładniej urządzone podwórko.

§ 3. Organizator ustanowi Komisję Konkursową w formie stosownej uchwały.

§ 4. Celem konkursu jest:

Promowanie najładniej urządzonych balkonów, ogródków, podwórek, znajdujących się na terenie wrocławskiego osiedla Borek.

Zachęcanie mieszkańców Osiedla do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Wyróżnienie postaw mieszkańców, którzy odegrali największą rolę w upiększaniu przestrzeni Osiedla.

§ 5. Konkurs trwa do 15 września 2016 roku

§ 6. Konkursem objęte są balkony, ogródki, podwórka, znajdujące się w granicach administracyjnych wrocławskiego Osiedla Borek.

§ 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

§ 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 15 września 2016 roku.

§ 9. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym nr tel.), opisać miejsce zgłoszenia (balkon, ogródek, podwórko) i określić jego położenie na terenie Osiedla. Do zgłoszenia można dołączyć fotografię przedstawiającą Przedmiot konkursu.

§ 10. Zgłoszenia można dokonać w wersji papierowej składając dokumenty w siedzibie Samorządu Osiedla Borek lub przesyłając droga pocztową na adres siedziby Samorządu Osiedla Borek bądź w wersji elektronicznej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy Samorządu Osiedla Borek borek@osiedle.wroc.pl Zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej będzie wymagało pisemnego potwierdzenia przez uczestnika konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Komisję Konkursową do celów związanych z konkursem, również na na publikację fotografii przedstawiającej zgłoszone miejsce wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu, w sieci Internet oraz lokalnej prasie.

§ 12. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie oględzin zgłoszonego miejsca przez Komisję Konkursową oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

§ 13. Uczestnik konkursu może do czasu zakończenia konkursu odstąpić od udziału w konkursie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Komisji Konkursowej.

§ 14. Zgłoszenia można dokonać we wszystkich kategoriach na nieoznaczoną ilość miejsc.

§ 15. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu po dokonaniu oceny każdego ze zgłoszonych miejsc.

§ 16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu 2016 roku.

§ 17. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

Komisja Konkursowa może przyznać także nagrody wyróżnienia dla każdego z uczestników konkursu.

W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu niż miejsc w każdej z kategorii Komisja Konkursowa przyzna specjalne nagrody wyróżnienia uczestnikom konkursu.

§ 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminarzu konkursu w formie stosownej uchwały, zobowiązując się przy tym do ogłoszenia zmian w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu Borek i zawiadomienia każdego z uczestników.

§ 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w formie stosownej uchwały z wyraźnie określonego powodu, ogłaszając to w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla Borek i zawiadamiając każdego z uczestników.

Przewodnicząca Komisji radna Ewa Barska

kontakt: emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KANCELARIA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ MEDIARE

Kancelaria Sprawiedliwości

Społecznej

Mediare

 

udziela porad i pomocy, w tym prawnej, osobom w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie: uzyskiwania należnych świadczeń społecznych; przeciwstawiania się eksmisjom; pomocy w załatwianiu trudnych urzędowych spraw – i wielu innych, z którymi nie są Państwo w stanie poradzić sobie samodzielnie.

 

Nasi przedstawiciele przyjmują w biurze Rady Osiedla Borek w środy w godzinach 17.00 – 19.00, lub w innym czasie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 889 706 178 (Katarzyna) lub 601 714 186 (Bogdan).

 

FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA

 

 

 

 

 FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA

 

                      WE WROCŁAWIU

 

Jan Konarski

 

Sędziwy wiek powinien wzbudzać szacunek, a każdy człowiek w jesieni życia pragnie być zdrowy, sprawny i cieszyć się pogodną starością. Niestety u części osób starszych dochodzi do patologicznych zmian w zakresie funkcjonowania mózgu, rozpoczyna się choroba Alzheimera. U osób z tm rozpoznaniem pojawiają się szybko postępujące problemy z pamięcią, orientacją w czasie i przestrzeni, trudności z wysławianiem się, a także zmiany nastroju i zachowania

Choroba Alzheimera , stanowi jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych związanych z cywilizacją , przyspieszonym tempem i technizacją życia. Zwrócić należy także uwagę, że wskutek postępu w różnych dziedzinach nauk medycznych, a także dzięki poprawie warunków życia wydłuża się przeciętna długość życia ludzkiego-- co zwiększa prawdopodobieństwo występowania otępienia a zwłaszcza choroby Alzheimera. Problem jest poważny i stale narastający . W Polsce statystyki podają, że na chorobę Alzheimera obecnie cierpi ponad 250 tysięcy osób, a do 2050 roku liczba chorych wzrośnie do 1 miliona.

Dostrzegając to zjawisko i wynikające z niego potrzeby w listopadzie 2002 roku powstała z inicjatywy ówczesnego rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Leszka Paradowskiego Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu.

Fundacja w swojej działalności statutowej zajmuje się przede wszystkim wspieraniem działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych - ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera oraz wspomaganiem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w Krajach Unii Europejskiej.

Działalność Fundacji obejmuje także organizację spotkań z opiekunami chorych na chorobę Alzheimera we Wrocławiu i na terenie całego Dolnego Śląska. W czasie tych spotkań przedstawiane są przez specjalistów zagadnienia związane z ta chorobą. Fundacja nasza jest była inicjatorem i współdziałała w powstaniu Ośrodka Badawczo- Naukowo- Dydaktycznego w Ścinawie zwanego Ośrodkiem Alzheimerowskim. Ośrodek ten działa od 2007 roku i jest w dalszym ciągu wspierany finansowo przez Fundację. Ośrodek w Ścinawie liczący 60 łóżek przeznaczony jest dla chorych z chorobą Alzheimera. Od początku działalności Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie hospitalizowano 5280 chorych. Na terenie Ośrodka specjalistyczną opiekę nad chorymi zapewniają lekarze psychiatrzy i neurolodzy oraz psycholodzy, rehabilitanci i wykwalifikowany personel pielęgniarski. Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci z całej Polski. Termin przyjęcia do Ośrodka można uzgodnić telefonicznie pod nr 76/8491665

W 2014 roku Fundacja uruchomiła program pomocy chorym na chorobę Alzheimera, polegający na całkowitej lub częściowej refundacji odpłatności za leki, dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje o warunkach udzielania pomocy można uzyskać na stronie internetowej www.fundacja-alzheimer.pl oraz pod telefonem 71/7841585. Liczba osób objętych pomocą jest uzależniona od posiadanych środków finansowych przez Fundację.

Fundacja Alzheimerowska jest Organizacja pożytku publicznego. Wszyscy członkowie Zarządu pracują w niej charytatywnie, stąd mogą mieć Państwo pewność że wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji w tym 1% podatku zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. Wystarczy by przy wypełnianiu PIT-u wpisać nasz KRS 0000146940.

Fundacja nasza kieruje się troska o osoby, które zachorowały na nieuleczalną chorobę Alzheimera i wyznaje zasadę

"Człowiek jest tyle wart, ile pomoże innym".

Jan Konarski

Prezes Zarządu Fundacji

 

 

 

TERMINARZ PODSTAWIENIA KONTENERÓW

TERMINARZ PODSTAWIANIA KONTENERÓW

NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE ZAPLANOWANE PRZEZ SAMORZĄD OSIEDLA BOREK

 

Al. Akacjowa/Lipowa  18-03-2016,  20-05-2016,  15-07-2016, 23-09-2016,  18-11-2016,  16-12-2016

 

Al. Lipowa/Wiązowa   18-03-2016,  20-05-2016, 15-07-2016,  23-09-2016,  18-11-2016,  16-12-2016

 

ul. Brossa środek osiedla      18-03-2016, 20-05-2016, 15-07-2016,    23-09-2016,    18-11-2016,   16-12-2016,

 

ul. Jastrzębia/Racławicka     18-03-2016,   20-05-2016, 15-07-2016,  23-09-2016,  18-11-2016,  16-12-2016

 

ul. Orla/Racławicka(trawnik)  18-03-2016,   20-05-2016, 15-07-2016,  23-09-2016,  18-11-2016,  16-12-2016

 

ul. Sokola 51(wnętrze osiedla)   18-03-2016,   20-05-2016, 15-07-2016,   23-09-2016,   18-11-2016,   16-12-2016

 

ul. Sokola/Żurawia   18-03-2016,   20-05-2016,  15-07-2016, 23-09-2016,   18-11-2016,   16-12-2016

 

ul. Ślężna 176/Weigla  18-03-2016, 20-05-2016, 15-07-2016, 23-09-2016,  18-11-2016,   16-12-2016

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

 

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Już możemy składać wnioski do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO 2016), do 02.03.2016

 

Szczegółowe informacje na www.wroclaw.pl/wbo, w Zarządzie Osiedla (693862122) i na stronie www.radaosiedlaborek.pl

 

Konsultacje bezpośrednie już 28.01.2016 godz. 17,00 w Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębia

 

 

Zarząd Osiedla Borek