Aktualności

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

W DNIU 22 KWIETNIA 2015 ROKU O GODZ. 17,00

      W SALI NR 20 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 PRZY UL. JANUSZOWICKIEJ 35-37                                       ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY OSIEDLA BOREK

      W SESJI UCZESTNICZYC BĘDA ZAPROSZENI RADNI RM WROCŁAWIA,                               KTÓRZY MANDATY UZYSKALI Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3

      DO UDZIAŁU W SESJI ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCOW

Proponowany porzadek sesji w dniu 22 kwietnia 2015 jest następujacy:

1. Otwarcie zebrania, sprawdzenie prawomocności i przyjęcie porzadku obrad

2. Wystapienie Przewodniczacego Rady - temat:

   - omówienie zasad dalszego funkcjonowania Rad Osiedla

   - omówienie możliwości współpracy pomiędzy RO, a radnymi RM Wrocławia

   - najważniejsze inwestycje na osiedlu Borek

3. Wystapienie wiceprzewodniczacej Zarzadu - temat: 

   - podsumowanie dotychczasowej działalności rady osiedla VI kadencji

4. Wystapienie Przewodniczacych Komisji Problemowych

   - Komisji Infrastruktury - przebudowa przejścia ul. Powst.Śl./Sokola, plany    zagospodarowania przestrzennego

   - Komisja Bezpieczeństwa - obecnośc strażnika na osiedlu, ścieżki rowerowe

5. Wystapienia radnych miejskich - dyskusja

6. Wnioski, zapytania i uwagi

7. Podsumowanie - zapowiedź następnych spotkań

8. Komunikaty

Podpisał

Przewodniczacy Rady

Aleksander Garczarek