O nas

W środę 19 czerwca 2013 odbyła się II sesja Rady osiedla Borek

VI kadencji 2013-2017 - pierwsza sesja w siedzibie Rady, na której

w wyniku tajnego głosowania został wybrany

przewodniczący zarządu       - STANISŁAW ROGALA

 Uchwała II/03/13 Rady Osiedla Borek z dnia 19 czerwca 2013,

oraz w jawnym głosowaniu członkowie zarządu

wiceprzewodniczący  zarządu  - MICHAŁ MULARCZYK

sekretarz Osiedla                   - MIROSŁAWA GRAJEWSKA

skarbnik Osiedla                    - ZOFIA ZIELIŃSKA

członek zarządu                      - JADWIGA SZPALA

Uchwałą II/04/13 Rady Osiedla Borek z dnia 19 czerwca 2013

powołano 3 komisje Przedmiotowe:

I.    INFRASTRUKTURY, ZIELENI, I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

II.   BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGANIA PRAWA

III. KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

 

Na przewodniczących komisje wybrały ze swoich składów  radnych

I.    MIŁOSZ CZEKAJ/zmiana na MARCIN WOLNY

II.  MAREK LEŚNIAK

III. EWA BARSKA 

 Uchwała II/04/13 z 19 czerwca 2013 Rady Osiedla Borek z dnia

19 czerwca 2013

 

Przypominamy, że podczas I sesji Rady Osiedla Borek w Sali Sesyjnej

 Rady Miejskiej Wrocławia w głosowaniu tajnym głosami radnych wybrany został

na przewodniczącego Rady Osiedla       - Aleksander  Garczarek

Uchwała I/01/13 Rady Osiedla Borek z dnia 05 czerwca 2013

wiceprzewodniczącego Rady Osiedla   - Marek Lesniak

Uchwała I/02/13 Rady Osiedla Borek z dnia 05 czerwca 2013