Wrocławski Funfusz Małych Inicjatyw

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Borek

Ruszył I nabór wniosków w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Jeśli macie Państwo pomysł i chcecie wesprzeć społeczność lokalną, skorzystajcie z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł !

Zapraszamy Państwa jako liderów i liderki Waszych Wspólnot, Mikrospołeczności

w osiedlu do zgłaszania własnych inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców i wzmacnianie wspólnot lokalnych.

 

 Najważniejsze informacje:

 

Dla kogo?: wyłącznie dla grup nieformalnych, czyli trzech pełnoletnich osób, niepowiązanych  ze sobą rodzinnie, składających wniosek o dofinansowanie działania, mieszkających lub uczących się we Wrocławiu,w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych uczelniach.

Wysokość dofinansowania: minimalna kwota 1000 zł. maksymalna kwota 5000 zł na projekt.

Co wspieramy?: działania, które powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością. Szczególnie pożądane są te działania, które są realizowane w oparciu o infrastrukturę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego; tylko na terenie Wrocławia

Czekamy na Realizację Projektów zwłaszcza z n/w sferach pożytku publicznego

 

1/działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; publicznego:

2/ wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

3/nauki,edukacji,oświaty i wychowania;

4/ działania na rzecz dzieci i młodzieży;

5/ upowszechnianie kultury fizycznej;

6/ ekologii,ochrony zwierząt i przyrody;

7/ turystyki i krajoznawstwa;

8/ organizacji wolontariatu;

9/ działania na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;

10/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów.

Okres realizacji działań: Działanie należy zrealizować w ciągu 60 dni. Dla pierwszego naboru okres realizacji działania może się rozpocząć najwcześniej
1 sierpnia 2017 r.

Kiedy można składać wnioski?: I nabór trwa od 20 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 10.07.2017r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

II nabór odbędzie się na przełomie września/pażdziernika,realizacja w listopadzie i grudniu.

Jak się zgłosić ?

1/ zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie www.wfmi.pl

2/ wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na poniższy adres: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:

ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław tel. 71 359 75 00 tel. 518 269 682

Pomoc: doradcy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych”Umbrella” w siedzibie SEKTOR 3

W imieniu inspiratorów,organizatorów i finansującej gminy Wrocław

 

ZAPRASZAMY O DZIAŁANIA

Stanisław ROGALA

RO BOREK