"ZIELONY I KWITNĄCY BOREK"

Regulamin konkursu na najładniej urządzony balkon, ogródek, podwórko pod nazwą:

Zielony i Kwitnący Borek”

§ 1.Organizatorem konkursu jest Samorząd Osiedla Borek we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

§ 2.Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. na najładniej urządzony balkon,

  2. na najładniej urządzony ogródek,

  3. na najładniej urządzone podwórko.

§ 3. Organizator ustanowi Komisję Konkursową w formie stosownej uchwały.

§ 4. Celem konkursu jest:

Promowanie najładniej urządzonych balkonów, ogródków, podwórek, znajdujących się na terenie wrocławskiego osiedla Borek.

Zachęcanie mieszkańców Osiedla do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Wyróżnienie postaw mieszkańców, którzy odegrali największą rolę w upiększaniu przestrzeni Osiedla.

§ 5. Konkurs trwa do 15 września 2016 roku

§ 6. Konkursem objęte są balkony, ogródki, podwórka, znajdujące się w granicach administracyjnych wrocławskiego Osiedla Borek.

§ 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

§ 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 15 września 2016 roku.

§ 9. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym nr tel.), opisać miejsce zgłoszenia (balkon, ogródek, podwórko) i określić jego położenie na terenie Osiedla. Do zgłoszenia można dołączyć fotografię przedstawiającą Przedmiot konkursu.

§ 10. Zgłoszenia można dokonać w wersji papierowej składając dokumenty w siedzibie Samorządu Osiedla Borek lub przesyłając droga pocztową na adres siedziby Samorządu Osiedla Borek bądź w wersji elektronicznej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy Samorządu Osiedla Borek borek@osiedle.wroc.pl Zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej będzie wymagało pisemnego potwierdzenia przez uczestnika konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Komisję Konkursową do celów związanych z konkursem, również na na publikację fotografii przedstawiającej zgłoszone miejsce wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu, w sieci Internet oraz lokalnej prasie.

§ 12. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie oględzin zgłoszonego miejsca przez Komisję Konkursową oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

§ 13. Uczestnik konkursu może do czasu zakończenia konkursu odstąpić od udziału w konkursie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Komisji Konkursowej.

§ 14. Zgłoszenia można dokonać we wszystkich kategoriach na nieoznaczoną ilość miejsc.

§ 15. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu po dokonaniu oceny każdego ze zgłoszonych miejsc.

§ 16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu 2016 roku.

§ 17. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

Komisja Konkursowa może przyznać także nagrody wyróżnienia dla każdego z uczestników konkursu.

W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu niż miejsc w każdej z kategorii Komisja Konkursowa przyzna specjalne nagrody wyróżnienia uczestnikom konkursu.

§ 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminarzu konkursu w formie stosownej uchwały, zobowiązując się przy tym do ogłoszenia zmian w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu Borek i zawiadomienia każdego z uczestników.

§ 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w formie stosownej uchwały z wyraźnie określonego powodu, ogłaszając to w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla Borek i zawiadamiając każdego z uczestników.

Przewodnicząca Komisji radna Ewa Barska

kontakt: emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.