Wrocławski Funfusz Małych Inicjatyw

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Borek

Ruszył I nabór wniosków w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Jeśli macie Państwo pomysł i chcecie wesprzeć społeczność lokalną, skorzystajcie z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł !

Zapraszamy Państwa jako liderów i liderki Waszych Wspólnot, Mikrospołeczności

w osiedlu do zgłaszania własnych inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców i wzmacnianie wspólnot lokalnych.

 

 Najważniejsze informacje:

 

Dla kogo?: wyłącznie dla grup nieformalnych, czyli trzech pełnoletnich osób, niepowiązanych  ze sobą rodzinnie, składających wniosek o dofinansowanie działania, mieszkających lub uczących się we Wrocławiu,w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych uczelniach.

Wysokość dofinansowania: minimalna kwota 1000 zł. maksymalna kwota 5000 zł na projekt.

Co wspieramy?: działania, które powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością. Szczególnie pożądane są te działania, które są realizowane w oparciu o infrastrukturę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego; tylko na terenie Wrocławia

Czekamy na Realizację Projektów zwłaszcza z n/w sferach pożytku publicznego

 

1/działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; publicznego:

2/ wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

3/nauki,edukacji,oświaty i wychowania;

4/ działania na rzecz dzieci i młodzieży;

5/ upowszechnianie kultury fizycznej;

6/ ekologii,ochrony zwierząt i przyrody;

7/ turystyki i krajoznawstwa;

8/ organizacji wolontariatu;

9/ działania na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;

10/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów.

Okres realizacji działań: Działanie należy zrealizować w ciągu 60 dni. Dla pierwszego naboru okres realizacji działania może się rozpocząć najwcześniej
1 sierpnia 2017 r.

Kiedy można składać wnioski?: I nabór trwa od 20 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 10.07.2017r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

II nabór odbędzie się na przełomie września/pażdziernika,realizacja w listopadzie i grudniu.

Jak się zgłosić ?

1/ zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie www.wfmi.pl

2/ wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na poniższy adres: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:

ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław tel. 71 359 75 00 tel. 518 269 682

Pomoc: doradcy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych”Umbrella” w siedzibie SEKTOR 3

W imieniu inspiratorów,organizatorów i finansującej gminy Wrocław

 

ZAPRASZAMY O DZIAŁANIA

Stanisław ROGALA

RO BOREK 

Wybory do rad osiedli 23 kwietnia 2017

 

Borek

Okręg wyborczy nr 1

1.  Ewa Małgorzata Barska

2.  Miłosław Aleksander Czekaj

3.  Adam Aleksander Furtak

4.  Maria Holak Aniceta Łukasz

5.  Władysław Malitowski

6.  Marek Daniel Matkowski

7.  Filip Matusiak

8.  Piotr Zbigniew Palacz

9.  Stanisław Rogala

10. Mariusz Robert Sinior

11. Jadwiga Szpala

12. Tomasz Krzysztof Turalski

 

Okręg wyborczy nr 2

1.  Piotr Bronowicki

2.  Tytus Kacper Dudek

3.  Gerard Jakub Dudziński

4.  Jacek Hamkało

5.  Dominik Marek Janeczko

6.  Krzysztof Dariusz Kamiński

7.  Marek Leśniak

8.  Agnieszka Mikulska

9.  Henryk Niżniowski

10. Maria Ewa Nowak

11. Szymon Siwek

12.Krzysztof Ryszard Superson

13.Krzysztof Karol Śledziński

14. Marcin Robert Wolny

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wybory-do-rad-osiedli-oto-pelna-lista-kandydatow,11987517/

 

adres lokalu wyborczego :
 
Okręg nr 1
ul. Januszowicka Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 /dawna Sz.P. nr 47/
 
Okręg nr 2
Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzebia
 
 
 

UWAGA JEMIOŁA

OGŁOSZENIE

PROSIMY O ZGŁASZANIE E-MAILOWE LUB TELEFONICZNE, FAKTÓW WYSTĘPOWANIA JEMIOŁY NA DRZEWACH NA TERENIE OSIEDLA BOREK PODAJĄC: ULICĘ/NR POSESJI/ Z KONIECZNYM ZAZNACZENIEM W PRZYPADKU DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENACH PRYWATNYCH DZIAŁEK.

POWYŻSZE DANE PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO KOŃCA N-CA LUTEGO br.

Stanisław Rogala

Przewodniczący Zarządu RO BOREK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2017

          HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  -

OSIEDLE BOREK 2017

 

al. Akacjowa/Lipowa          

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017,  14- 07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

  al. Lipowa/Wiązowa             

 24-02-2017,31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

ul. Brossa środek osiedla   

24-02-1017, 31-03-2017, 19-05-2017, 17-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Gajowicka192  (przy osłonie śmietnikowej)  

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Jastrzębia/Racławicka   

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Sokola 51(wnętrze osiedla)     

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017,17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Sokola/Żurawia         

24-02-2017, 31-03-2017, 19-5-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Ślężna 176/Weigla     

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017, 14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Ślężna 193-223          

24-02-2017, 21-04-2017, 27-0602017, 25-08-  2017, 24-10-2017, 27-12-2014,

 

 ul. Sudecka/Pułtuska      

24-02-2017, 31-03-2017, 19-05-2017,14-07-2017, 22-09-2017, 17-11-2017, 15-12-2017,

 

 ul. Brossa 36-38              

24-2-2017, 25-04-2017, 27-06-2017, 25-08-2017, 27-10-2017, 25-12-2017

"ZIELONY I KWITNĄCY BOREK"

Regulamin konkursu na najładniej urządzony balkon, ogródek, podwórko pod nazwą:

Zielony i Kwitnący Borek”

§ 1.Organizatorem konkursu jest Samorząd Osiedla Borek we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

§ 2.Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. na najładniej urządzony balkon,

  2. na najładniej urządzony ogródek,

  3. na najładniej urządzone podwórko.

§ 3. Organizator ustanowi Komisję Konkursową w formie stosownej uchwały.

§ 4. Celem konkursu jest:

Promowanie najładniej urządzonych balkonów, ogródków, podwórek, znajdujących się na terenie wrocławskiego osiedla Borek.

Zachęcanie mieszkańców Osiedla do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Wyróżnienie postaw mieszkańców, którzy odegrali największą rolę w upiększaniu przestrzeni Osiedla.

§ 5. Konkurs trwa do 15 września 2016 roku

§ 6. Konkursem objęte są balkony, ogródki, podwórka, znajdujące się w granicach administracyjnych wrocławskiego Osiedla Borek.

§ 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

§ 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 15 września 2016 roku.

§ 9. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym nr tel.), opisać miejsce zgłoszenia (balkon, ogródek, podwórko) i określić jego położenie na terenie Osiedla. Do zgłoszenia można dołączyć fotografię przedstawiającą Przedmiot konkursu.

§ 10. Zgłoszenia można dokonać w wersji papierowej składając dokumenty w siedzibie Samorządu Osiedla Borek lub przesyłając droga pocztową na adres siedziby Samorządu Osiedla Borek bądź w wersji elektronicznej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy Samorządu Osiedla Borek borek@osiedle.wroc.pl Zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej będzie wymagało pisemnego potwierdzenia przez uczestnika konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Komisję Konkursową do celów związanych z konkursem, również na na publikację fotografii przedstawiającej zgłoszone miejsce wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu, w sieci Internet oraz lokalnej prasie.

§ 12. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie oględzin zgłoszonego miejsca przez Komisję Konkursową oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

§ 13. Uczestnik konkursu może do czasu zakończenia konkursu odstąpić od udziału w konkursie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Komisji Konkursowej.

§ 14. Zgłoszenia można dokonać we wszystkich kategoriach na nieoznaczoną ilość miejsc.

§ 15. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu po dokonaniu oceny każdego ze zgłoszonych miejsc.

§ 16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu 2016 roku.

§ 17. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

Komisja Konkursowa może przyznać także nagrody wyróżnienia dla każdego z uczestników konkursu.

W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu niż miejsc w każdej z kategorii Komisja Konkursowa przyzna specjalne nagrody wyróżnienia uczestnikom konkursu.

§ 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminarzu konkursu w formie stosownej uchwały, zobowiązując się przy tym do ogłoszenia zmian w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu Borek i zawiadomienia każdego z uczestników.

§ 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w formie stosownej uchwały z wyraźnie określonego powodu, ogłaszając to w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla Borek i zawiadamiając każdego z uczestników.

Przewodnicząca Komisji radna Ewa Barska

kontakt: emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KANCELARIA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ MEDIARE

Kancelaria Sprawiedliwości

Społecznej

Mediare

 

udziela porad i pomocy, w tym prawnej, osobom w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie: uzyskiwania należnych świadczeń społecznych; przeciwstawiania się eksmisjom; pomocy w załatwianiu trudnych urzędowych spraw – i wielu innych, z którymi nie są Państwo w stanie poradzić sobie samodzielnie.

 

Nasi przedstawiciele przyjmują w biurze Rady Osiedla Borek w środy w godzinach 17.00 – 19.00, lub w innym czasie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 889 706 178 (Katarzyna) lub 601 714 186 (Bogdan).