Aktualności

Skład RO Borek VII KADENCJI

W skład Rady Osiedla Borek wchodzi 15 radnych.

W wyniku Wyborów w dniu 23 kwietnia 2017 mandat radnego otrzymali:

1. Ewa Barska

2. Miłosław Czekaj

3. Adam Furtak

4. Jacek Hamkało

5. Anita Holak

6. Marek Lesniak

7. Łukasz Malitowski

8. Marek Matkowski

9. Filip Matusiak

10. Agnieszka Mikulska

11. Maria Nowak

12. Stanisław Rogala

13. Szymon Siwek

14. Tomasz Turalski

15. Marcin Wolny

W środę 24 maja 2017 odbyła się II Sesja Rady Osiedla Borek VII kadencji 2017-2021, pierwsza sesja w siedzibie Rady Osiedla, na której w wyniku tajnego głosowania został wybrany

Przewodniczący Zarządu - Miłosław Czekaj

Uchwała II/03/17 RO Borek z 24 maja 2017

oraz w jawnym głosowaniu

Wiceprzewodniczący Zarządu - Jacek Hamkało

Skarbnik  - Marek Matkowski

Sekretarz - Agnieszka Mikulska

Członek Zarządu - Filip Matusiak

Uchwała II/04/17 z dnia 24 maja 2017

oraz w jawnym głosowaniu powołano 3 Komisje

1. Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Spraw Socjalnych

2. Komisje Infrastruktury, Zieleni i Gospodarki Przestrzennej

3. Komisje Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

Na przewodniczących Komisje wybrały ze swoich składów radnych

1. Komisja Kultury......przew. Ewa Barska

2. Komisja Infrastruktury... przew. Marcin Wolny

3. Komisja Bezpieczeństwa... przew. Marek Leśniak

Uchwała II/05/17 z dnia 24 maja 2017

Przypominamy, że podczas I Sesji Rady Osiedla Borek w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej we Wrocławiu w głosowaniu tajnym głosami radnych wybrany na

przewodniczącego Rady Osiedla został Marek Leśniak

Uchwała I/1/17 Rady osiedla Borek z dnia 20 maja 2017

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla - Ewa Małgorzata Barska

Uchwała Nr I/2/17 z dnia 20 maja 2017